Medlemsinfo

Tränarutbildning. I mars månad blir det en tränarutbildning nivå 1.  Men vill man utbilda sig till tränare måste man först gå en grundutbildning, GTU1. Det blir en sådan utbildning i Växjö den 20-21 januari 2018. Är du intresserad anmäl dig snarast till UC, 070-7705646.

Som medlem förväntas du hjälpa till att hålla klubbområdet i gott skick, och att ställa upp som banvärd så att banan kan hållas öppen.

Plusgirokontona har upphört och det är bankgiro 876-2767 som gäller för inbetalningar till klubben. Men du kan också betala via Swishnr 123 259 04 46.

Klubbens officiella meddelanden publiceras på denna hemsida. Vi försöker också hålla fb-sidan uppdaterad.

Har du bytt mailadress eller telefonnummer maila till: uch.dolk@tele2.se så uppdaterar vi dina uppgifter.

Du som har spelkort hos Svenska Spel har väl anmält dig till GRÄSROTEN som är en extra satsning till ungdomsidrotten? Vi är som förening registrerade där och har då möjlighet att få del av Svenska Spels utdelningar. Glöm inte heller att ansluta dig till SPONSORHUSET!