Klubbhistoria

Svenska motorklubbens Eksjöavdelning bildades 1946 till stor glädje för ortens motorsportentusiaster.
Redan några år därefter hade mc-sporten utvecklats i sådan omfattning att SMK Eksjö såg för gott att dela upp sin verksamhet för att på bästa sätt ta till vara på en ständigt växande medlemsskaras olika intressen.

Den 11 maj 1954 bildades därför den förening som vi idag kallar SMK Eksjö MC&US.

Eksjö blev och är den enda orten i landet som har två fristående SMK-avdelningar. En för bil och en för MC-sport.

MC&US var de första åren en förkortning för Motorcykel & Ungdomssektion. Snart ändrades emellertid innebörden till Motorcykel & Ungdomssällskap.

Motorsport har alltid legat höglandsborna varmt om hjärtat, vilket i dag understryks av att Eksjös båda SMK-klubbar sammanlagt har ca 700 medlemmar. Inkluderar man den skara motorungdomar som är anslutna till FMCK Eksjö är drygt 850 personer aktivt engagerade i Eksjös motorsportliv.

Verksamhet:
Motocross och Enduro

Inriktning:
Elit, Bredd och Barn/Ungdom

Medlemmar:
Drygt 200 st varav 75st är licensierade förare. De flesta motorcyklisterna är mellan 4-23 år och kommer från någon av höglands-metropolerna Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Aneby eller Tranås.

Motorbana:
Stoptébanan sedan 1964. Dessförinnan Ränneslätt.

SMK Eksjö MC&US
Box 81
575 21 EKSJÖ

E-post: smk.eksjo@telia.com