Förare

Lägg upp din förarprofil genom att maila följande uppgifter:

Namn.
Ålder.
Licensklass.
Crossmodell.
Målsättning med träningen.
Bifoga din profilbild.

Efter godkännande av uppgifter läggs förarprofilen upp här på sidan.

Maila till smk.eksjo@telia.com