Bli & vara medlem

SMK Eksjö Motorcykel & Ungdomssällskap är en helt ideell förening, vilket innebär att det har vissa förpliktelser att vara medlem och utnyttja banan och anläggningen. Alla VI medlemmar i klubben äger vårt område och det är allas ansvar att vi kan bibehålla och vidareutveckla detta, så att vi även i framtiden kan satsa och ha en livlig verksamhet från knatte till elit. I medlemskapet ingår det att ALLA medlemmar skall hjälpa till och dra sitt strå till stacken. Alla kan inte göra allt, men alla kan bidra och göra något. Att delta i och skriva upp sig i olika arbetsgrupper gäller i första hand aktiva medlemmar (från knatte till elit) som regelbundet utnyttjar Stoptéområdet och som tävlar för SMK Eksjö MC & US.

För att bli medlem i SMK Eksjö MC & US krävs det att du betalar en årlig medlemsavgift på 300 kronor för 2019 för vuxen eller 500 kronor för en familj. Alla under 17 år måste även ha en vårdnadshavare som medlem.
Enklast är att sätta in beloppet på Bankgiro 876-2767
Uppge namn, adress, personnummer (10 siffror), telefon, mobil och mailadress.
Personuppgifterna kan mailas in till kassör Ulla-Christina Dolk på adress uch.dolk@tele2.se. När allt är betalat och klart får Du ett inplastat medlemskort.

För att få träna på och utnyttja Stoptébanan krävs minst en klubblicens, som löses hos Svemo. Dessutom krävs träningskort för själva banan.
Du kan välja att lösa detta varje gång du tränar, då kostar träningsavgiften 100 kr/gång, eller kan du som är medlem i SMK Eksjö (från Guldhjälm, motionär, till Elit) köpa ett årsträningskort för 500 kr.

När det gäller försäkringar ingår det ingen försäkring i själva medlemskapet.
Förare som har en tävlingslicens har sin försäkring inbyggd där. I klubblicensen för övriga ingår försäkring. Observera! att det endast är på godkända licensierade banor som försäkringen gäller.

Läs mer om licenser och försäkringar på www.svemo.se.

Hjärtligt välkommen som medlem i SMK Eksjö MC&US!